Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda geçen haziran ayında kabul edilen torba yasa, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkilerini azaltma amacıyla bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanması kararı içeriyordu. Ancak, bu kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

AYM, bu başvuruyu incelemeye alarak, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi. Bu karar, düzenlemenin Anayasa'ya uygunluğunu ve yürürlüğünü sorgulayan bir adım olarak dikkat çekti.

Ancak, AYM'nin son toplantısında, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini öngören yasal düzenlemenin iptali istemi oy birliği ile reddedildi. Bu karar, AYM'nin düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığına dair yeterli gerekçe bulunmadığı sonucuna vardığını göstermektedir.

2. Taksit Ödemeleri Kasım Ayında

İkinci taksitin kasım ayında tahsil edilmesi planlanan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), toplamda 30 milyar lira gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bu vergi geliri, özellikle deprem sonrası finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla bir defaya mahsus olarak getirilen ek MTV'nin önemli bir finansal kaynak oluşturmasını hedefliyor.

İlk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat, 10 milyon civarında taşıt sahibi tarafından ödenmiş oldu. Bu tahsilat miktarı, hedeflenen toplam gelirin yaklaşık olarak yüzde 43,8'ini temsil ediyor. İkinci taksit ödemesinin ardından, toplamda 30 milyar liralık gelir hedefine ulaşılması bekleniyor.

Editör: Berkan Yıldırım