Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Orta Vadeli Program hedeflerine odaklanarak, hizmet ihracatını 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını açıkladı. Bu hedef, Türkiye'nin hizmet sektörünün uluslararası pazarda daha fazla rekabetçi olmasını ve ihracat potansiyelini artırmasını öngörmektedir. Ayrıca, Bakan Bolat, küresel hizmet ticaretindeki paylarını da yüzde 2 seviyelerine yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin hizmet ihracatına ve küresel pazardaki varlığına odaklanan bir strateji izlediğini ve bu alandaki büyümeyi desteklemeyi amaçladığını göstermektedir. Hizmet sektörü, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan önemli bir sektördür ve hükümet, bu alandaki büyümeyi teşvik etmek için çeşitli politika önlemleri üzerinde çalışmaktadır.

4 Mevzuat Çalışması Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet ticaretinin önemini kavramış durumdayız ve bu doğrultuda Bakanlık bünyesinde "Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü"nü kurduk. Aynı zamanda, hizmet ticaretiyle ilgili 4 mevzuat çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalar, Türkiye'nin hizmet sektöründeki potansiyelini daha fazla değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özellikle taşımacılık, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri gibi sektörler, hizmet ihracatımıza büyük katkı sağlayan alanlar arasında yer almaktadır. Bu sektörlerin gelişmesini teşvik etmek ve uluslararası pazarda daha rekabetçi hale gelmelerine destek olmak, Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'nin hizmet ticareti alanındaki büyüme potansiyelini daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hizmet sektörünün uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesini hedefliyoruz.

Editör: Berkan Yıldırım