DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli, sosyal medya platformunda gündemi sarsacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında din adamlarını, yani vaaz ve imamları, zebanilere benzeterek, "Camiler kutsalımız, içinde olanlar din adına tam bir rezalet" şeklinde ifadeler kullandı. Artvinli'nin paylaşımında dikkat çeken eleştiriler ve değerlendirmeler, camilerdeki din adamlarının davranışlarına yönelik sert bir eleştiri içermekteydi.

Artvinli'nin paylaşımı, camilerin kutsiyetini vurgularken, içerisinde bulunan din görevlilerinin tutumlarına ilişkin çarpıcı bir eleştiri içermekteydi. "İbadet için gittiğimiz mabette din adına konuşan çoğu vaaz ve imamlar, yaşam tarzımıza eş ve kızlarımıza hakaret etmekte zebani gibi cehennem tellallığı yapmaktalar" ifadeleri, din adamlarının toplumun değerleriyle çatışan söylemlerde bulunduklarına dair bir vurgu içeriyordu.

DEM Parti Kocaeli’de Aday Çıkarmıyor! DEM Parti Kocaeli’de Aday Çıkarmıyor!

Söz konusu paylaşım, toplumda geniş bir yankı uyandırdı ve farklı görüşleri beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar, Artvinli'nin eleştirilerine katılırken, kimileri ise bu tür ifadelerin hoşgörüsüzlüğü teşvik ettiğini dile getirdi. Din adamlarının toplum nezdinde özel bir yere sahip olduğu ve eleştirilerin dikkatli bir şekilde ifade edilmesi gerektiği konusundaki tartışmalar da paylaşımın ardından gündemde belirginleşti.

“Camileri Siyasete Bulaştırmayın”

Kul hakkında duyarsızlık sergileyenler hırsızlık ve yolsuzluk konularında ise duyarsız kalmaktadırlar. Bu durumu eleştirenler arasında yer alan Halil İbrahim Artvinli, sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda, bazı din adamlarının bu konularda kör ve sağır olduklarına vurgu yapmıştır. Artvinli, bu tür durumları eleştiren din adamlarının zaman zaman topluma Kuran'dan bahsetmeleriyle içimize su serpildiğini ifade etmiştir.

Paylaşımda, din görevlilerine yöneltilen eleştirilerin yanı sıra camilerin siyasi parti şubelerine dönüştürülmemesi gerektiği, cemaatin saygısızlık yapılmamasına özen gösterdiği ve Allah'a inanıyorsak bu inancın gereğini yerine getirmemiz gerektiği konularına vurgu yapılmıştır. Artvinli, camilerin kutsal mekanlar olduğunu ve bu mekanlarda saygılı bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Editör: Berkan Yıldırım