İşte Fırsat: 2024 Sonuna Kadar Emeklilik Başvurusu Yapan Kazanacak! İşte Fırsat: 2024 Sonuna Kadar Emeklilik Başvurusu Yapan Kazanacak!

Resmi Gazete'de Önemli Güncellemeler

Resmi Gazete'nin en son sayısında, kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli değişiklikler duyuruldu. "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başlığı altında yayımlanan bu yeni düzenlemeler, işverenler ve sigortalı çalışanlar için bir dizi yeni kuralı beraberinde getiriyor.

Yeni yönetmelik, İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde, genel ekonomik krizler, sektörel ya da bölgesel krizler ve pandemi gibi zorlayıcı sebeplerle iş yerlerinde çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması ya da faaliyetlerin durdurulması durumunda, işverenlerin sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödemesine yönelik prosedürleri netleştiriyor.

Kısa Çalışma Süreleri ve Şartları

Yeni düzenlemelere göre, kısa çalışma süresi, başlangıç tarihinden itibaren en fazla üç ay sürebilecek. Ayrıca, işverenlerin aynı gerekçeyle birden fazla kısa çalışma talebinde bulunmaları durumunda, bu üç aylık süre ilk başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak.

Başvuruya konu olan kısa çalışma dönemi, iş yerinde en az dört hafta sürecek. Sigortalılar için, iş sözleşmesinin sona ermesi, başka bir iş yerine nakil veya iş sözleşmesinin askıya alınması gibi durumlar dışında, bu süre dört haftadan kısa olamayacak.

Ödeneğin Kesilme ve Durdurma Halleri

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinin fiziksel olarak doğrudan olumsuz etkilendiği durumlar da dahil olmak üzere, zorlayıcı sebepler nedeniyle durdurulabilecek. Ödeneğin kesilmesi veya durdurulması gereken diğer durumlar arasında, sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, silah altına alınması, yurt dışına çıkması ve ölümü sayılabilir. Ayrıca, geçici iş göremezlik raporu alındığında da ödeme durdurulacak.

Bu düzenlemeler, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 30 Nisan 2011 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olacak. Kısa çalışma başlangıç tarihi 1 Mart 2024'ten önce olan uygulamalarda ise eski yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecek. Bu değişikliklerle birlikte, işverenler ve çalışanlar için yeni bir dönem başlamış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi