Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, yalnızlığın erken ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Bu geniş çaplı araştırma, dünya genelinde yalnızlık ve sağlık ilişkisini detaylı bir şekilde inceliyor.

Araştırmanın Bulguları

  • Genel Sonuçlar: Beş kıtada gerçekleştirilen bu araştırmada, 2.2 milyon kişinin verileri incelendi. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun, erken ölüm riskini yüzde 14 oranında artırdığı bulgusuna ulaşıldı.

  • Kardiyovasküler Hastalıklar ve Felç Riski: Yalnızlık çeken bireylerde kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin yüzde 25-30 civarında arttığı, ayrıca felçten ölüm riskinin de yüzde 25-30 civarında yükseldiği belirlendi.

  • Sosyal İzolasyonun Etkileri: Sosyal izolasyonda olan kişilerde ölüm oranlarının yüzde 30’lara kadar çıktığı tespit edildi. Bu oran, yalnızlık çeken bireylerdeki yüzde 14'lük artıştan daha yüksek.

    Kocaeli Su Kesintisi 7 Haziran: Hangi İlçeler Etkilenecek Kocaeli Su Kesintisi 7 Haziran: Hangi İlçeler Etkilenecek

Araştırmanın Kapsamı ve Önemi

  • Global Kapsam: Araştırma, 20 ülkede son 20 yıl içinde yapılan çalışmaları kapsıyor. ABD, İngiltere, Japonya, Kore, Finlandiya gibi ülkelerde gerçekleştirilen toplam 90 prospektif kohort çalışması incelendi.

  • İnsan Sağlığına Etkileri: Araştırmanın sonuçları, yalnızlık ve sosyal izolasyonun insan sağlığı üzerindeki ciddi etkilerini gözler önüne seriyor. Bu durum, toplum sağlığı politikaları ve bireysel sağlık stratejileri için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Bu kapsamlı araştırma, yalnızlığın ve sosyal izolasyonun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor ve bu konularda alınabilecek önlemlerin önemini vurguluyor.

Editör: Zeki Ersin Yıldırım