Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni yönetmeliğine göre, ilkokul seviyesinde bulunan 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yazılı sınavlar artık uygulanmayacak. Bu önemli değişiklikle birlikte, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin notları, öğrenci gelişim dosyasına dayalı olarak değerlendirilecek. Bu dosya, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini izlemek ve değerlendirmek için kullanılacak.

Ancak, diğer kademelerdeki sınavlar için de bir değişiklik öngörülüyor. Bu kademelerdeki sınavlar artık ortak tarihlerde yapılacak. Bu yaklaşım, öğrenciler arasında adil bir değerlendirme sağlama amacı taşıyor ve eğitim sisteminde standart bir uygulamayı hedefliyor.

Yeni yönetmelik, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmede daha kapsamlı bir yaklaşım benimsemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda ilkokul seviyesinde yazılı sınavların kaldırılması, öğrencilerin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyacak ve eğitim sürecinin kalitesini artırma potansiyeline sahip olabilir. Ayrıca, sınavların ortak tarihlerde yapılacak olması, eğitim sisteminin daha adil ve denk bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlayabilir.

Öğrenci Gelişim Dosyası Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni yönetmeliği doğrultusunda, ilkokul seviyesinde yer alan 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yazılı sınav uygulamalarına son veriliyor. Bu önemli değişiklik, öğrencilerin gelişim düzeylerini daha yakından izlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyor. Artık ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin notları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grup etkinliklerine katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri başarıyla yerine getirme gibi yöntemlerle belirlenecek.

Bu yaklaşım, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Yazılı sınavlar yerine öğrencilerin aktif katılımına dayalı değerlendirmeler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde izleme imkanı sunacak. Bu sayede öğrencilerin güçlü yönleri daha iyi anlaşılacak ve zayıf yönlerinin geliştirilmesine odaklanılacak.

Editör: Berkan Yıldırım