Konut Piyasasında Büyük Şehir Paradoksu

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da konut piyasası, son yıllarda dramatik değişiklikler yaşamakta. Consera Yapı Endüstri'nin kurucusu ve Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Melih Şimşek'in Bloomberg HT'deki açıklamalarına göre, İstanbul'da metrekare fiyatları, kişi başına düşen milli geliri oldukça yüksek olan Almanya ile neredeyse eşdeğer seviyelere ulaşmış durumda. Bu durum, Türkiye gibi kişi başına düşen milli geliri daha düşük olan bir ülke için oldukça dikkat çekici.

Konut Fiyatlarının Uluslararası Karşılaştırması

Melih Şimşek, İstanbul gibi metropol bir şehirde konut fiyatlarının, Almanya gibi ekonomik olarak daha güçlü bir ülke ile benzer seviyelerde olmasına dikkat çekiyor. Bu durum, Türkiye'deki konut piyasasının ne kadar yüksek fiyatlarla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Üstelik Türkiye'deki kişi başı milli gelir, Almanya'nın yaklaşık beşte biri seviyesinde. Bu ekonomik çelişki, yerel halkın konut edinme kapasitesini ciddi şekilde sınırlıyor. Artık insanlar, büyük şehirlerde ev sahibi olmayı hayal bile edemiyor. Şimşek, dünya genelinde yaşanan konut krizine de değinerek, Türkiye'nin de bu krizden nasibini aldığını vurguluyor.

Gayrimenkul Piyasasında Vergi ve Arz Sorunları

Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının başlıca sorunlarından biri de arz kısıtlılığı ve vergilendirme politikaları. Şimşek, gayrimenkul sektörü üzerindeki ağır vergi yükünün ve bu vergilerin artışının son tüketicileri olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Özellikle kriz zamanlarında uygulanan yüksek vergiler, piyasada ciddi durgunluklara yol açıyor. Bu durum, arzın azalmasına ve konut fiyatlarının daha da artmasına neden oluyor. Sonuç olarak, bu ek maliyetler doğrudan tüketicilere yansıtılıyor. Şimşek, bu sorunun sadece vergi indirimleriyle çözülemeyeceğini, daha kapsamlı çözümler gerektiğini vurguluyor.

İşte Fırsat: 2024 Sonuna Kadar Emeklilik Başvurusu Yapan Kazanacak! İşte Fırsat: 2024 Sonuna Kadar Emeklilik Başvurusu Yapan Kazanacak!

İhracat ve Yeni Pazar Dinamikleri

Konuşmasında ayrıca, Şimşek şirketinin ihracat odaklı stratejisinden de bahsediyor. Son dört yılda şirketin cirosunun yüzde 70'ini ihracatın oluşturduğunu belirten Şimşek, Homera markası altında sunacakları yeni nesil konut çözümleri ile pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Ayrıca, çelik kullanımını artırarak inşaat sektöründeki karbon emisyonlarını azaltmayı amaçladıklarını ekliyor. Türkiye'nin dünya çelik üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ancak kullanım oranının düşük olduğunu dile getirerek, önümüzdeki on yıl içinde yapı stoğunun yüzde 30'unun çelikten oluşmasını hedeflediklerini söylüyor.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye'deki konut piyasası, hem yerel hem de uluslararası bazda birçok zorlukla karşı karşıya. Ekonomik dengesizlikler, vergi politikaları ve global pazar dinamikleri, piyasayı şekillendiren temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi