Doğal Gaz İthalatında Keskin Düşüş Yaşandı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatında nisan ayı itibarıyla önemli bir gerileme gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 40'lık bir azalma ile 2 milyar 395 milyon 25 bin metreküpe düşen ithalat rakamları, enerji piyasasındaki yeni dinamikleri gözler önüne seriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"nda belirtilen verilere göre, bu ithalatın büyük bir kısmı, 1 milyar 958 milyon metreküp ile boru hatları aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, 437 milyon 25 bin metreküp doğal gazın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinden temin edildiği bilgisi paylaşıldı.

Sürücüler Dikkat: Ehliyet Yenilemeyen Büyük Cezayla Karşı Karşıya! Sürücüler Dikkat: Ehliyet Yenilemeyen Büyük Cezayla Karşı Karşıya!

Önceki yıl nisan ayında 3 milyar 982 milyon 20 bin metreküp olan toplam doğal gaz ithalatı, bu yıl gözle görülür bir düşüşle 2 milyar 395 milyon 25 bin metreküpe gerilemiş durumda. En fazla doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla Azerbaycan, İran ve Rusya olarak kaydedilmiş. Bu ülkelerden yapılan ithalat sırasıyla 1 milyar 77 bin metreküp, 543 milyon 99 bin metreküp ve 413 milyon 24 bin metreküp olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Cezayir'den yapılan 362 milyon 93 bin metreküp LNG ithalatı da dikkat çeken diğer bir veri olarak öne çıkmaktadır.

Gaz Tüketimi Farklı Sektörlerde Nasıl Değişti?

Türkiye'deki toplam doğal gaz tüketimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 4 milyar 81 milyon 90 bin metreküpe ulaştı. Bu artış, özellikle konut ve sanayi sektörlerindeki tüketim artışlarından kaynaklanıyor. Sanayi sektöründe doğal gaz tüketimi yüzde 24,5 oranında artarak 1 milyar 1 milyon 56 bin metreküp olarak gerçekleşti. Elektrik santrallerinde ise durum oldukça farklı; bu alandaki doğal gaz tüketimi yüzde 33,8 azalarak 403 milyon 80 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise nisan ayında yüzde 24,9 artış göstererek 1 milyar 959 milyon 85 bin metreküpe yükseldi. Bu artış, evlerdeki enerji ihtiyacının ne derece arttığını ve doğal gazın konutlar için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olarak kalıcılığını gösteriyor.

Doğal Gaz Stok Durumu ve Gelecek Projeksiyonları

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azalarak 3 milyar 856 milyon 39 bin metreküpe düştü. Bu stokların büyük bir bölümü, yaklaşık 3 milyar 681 milyon 11 bin metreküple, yer altı depolama tesislerinde saklanmaktadır. Geriye kalan 175 milyon 27 bin metreküp ise LNG terminallerinde bulunmaktadır.

Bu veriler, Türkiye'nin doğal gaz piyasasındaki mevcut durumu ve gelecek için ön görülen trendleri açıkça ortaya koymaktadır. İthalatın azalması, tüketimdeki sektörel değişiklikler ve stok miktarlarındaki düşüş, enerji politikaları ve piyasa dinamiklerinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini işaret etmektedir. Bu durum, özellikle enerji bağımsızlığı ve yenilenebilir kaynaklara olan yatırımlar açısından değerlendirildiğinde, stratejik planlamalar için önemli ipuçları sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi