Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal kalkınmayı destekleme amacıyla çiftçilere toplam 156 milyon TL değerinde akaryakıt, yem bitkisi tohumu ve sera desteği sunmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Desteğini Artırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini teşvik ederek çiftçilerin gelir düzeyini yükseltme ve tarımsal kalkınmayı destekleme misyonunu bu yıl da devam ettiriyor. Yaklaşık 16.000 çiftçiye 2,7 milyon litre hibe mazot, 3.000 çiftçiye yüzde 50 indirimli 1.250 ton yem bitkisi tohumu ve 30 üreticiye modern sera desteği sağlanacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen bu özel etkinlik, birçok üst düzey yetkili ve çiftçiyi bir araya getirdi.

Büyükakın: "Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Projeleri"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son 4,5 yılda 58 önemli tarımsal destek projesini hayata geçirdiklerini ve bu projelerle çiftçilere yaklaşık 450 milyon TL destek sağladıklarını belirtti. Ayrıca, Başkan Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında büyük bir seferberlik içinde olduklarını vurguladı.

Gıda Güvencesi için Süregelen Çalışmalar

Büyükakın, pandemi, küresel ekonomik kriz ve savaşların hammaddeler üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, gıda güvencesi konusundaki endişelerini ve bu konudaki çalışmalarını aktardı.

Biberiye Ekstraktı ve Sağlık Üzerine Etkileri

Büyükakın, biberiye ekstraktının sağlık yararlarına dikkat çekerek, bu ekstraktın ayçiçeği yağında kullanımının kanser riskini azaltabileceğini belirtti.

"Kocaeli, Tarımın Kalbi Olmaya Devam Ediyor"

Kocaeli'nin tarım ve hayvancılıkta öncü bir konumda olduğunu belirten Büyükakın, bu alandaki desteklerin sürekli olacağını ve çiftçilere yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti.

Hamza Dağ: "Büyükşehir Belediyesi'nin Öncü Projeleri"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekti. Özellikle tarım alanında toprakların daha verimli kullanılmasına yönelik süreçlerin devam ettiğini vurguladı.

Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, çiftçilerimize sağladığı bu tarımsal desteklerin Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehirlerimizin kendi potansiyelini, kendi özelliklerini kullanarak tarımsal üretimi desteklemesi, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin en üst düzeyde kullanılmasına katkı sağlayacaktır.”

Kocaeli Tarımının Değişen Yüzü

Kocaeli, sanayi şehri olarak bilinse de tarım ve hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahiptir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımı ve hayvancılığı destekleme yaklaşımı, şehrin bu potansiyelini harekete geçirme amacı taşıyor. Yerel yönetimlerin, merkezi hükümet politikalarıyla entegre bir şekilde çalışması, tarımın sürdürülebilirliği için önemlidir. Kocaeli’de bu entegrasyonu en iyi şekilde görmekteyiz.

Özellikle genç çiftçilere yönelik sağlanan destekler, tarımda genç nüfusun teşvik edilmesi açısından büyük bir fırsattır. Genç çiftçilere sunulan imkanlar, onların bu sektöre ilgisini artırarak, tarımın sürdürülebilirliğini garanti altına almayı amaçlamaktadır. Ayrıca, tarımsal ürünlerin katma değerini artırma çalışmaları da yerel ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır.

Kocaeli ve Türkiye Tarımının Geleceği

Türkiye, tarımsal potansiyeli yüksek bir ülke olmasına rağmen, bu potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmadığı da bir gerçektir. Ancak yerel yönetimlerin, merkezi politikalarla uyumlu bir şekilde hareket ederek, kendi bölgelerinde tarımı desteklemeleri, bu potansiyelin harekete geçirilmesi açısından büyük bir fırsattır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma sağladığı bu destekler, diğer belediyeler için de bir model oluşturabilir. Tarımsal üretimi destekleyen politikalar, hem yerel ekonomiye katkıda bulunur, hem de ülke ekonomisine büyük faydalar sağlar. Umarız ki, Kocaeli'nin bu başarısı, Türkiye genelinde tarımın desteklenmesi için bir örnek teşkil eder.

Editör: Zeki Ersin Yıldırım