Düzce'de Yüksek Katlı Binalar Tehlike Arz Ediyor!

Düzce, Türkiye'nin en aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu özelliği nedeniyle şehrin jeolojik yapısı ve yapılaşma biçimi, uzmanlar tarafından sürekli olarak gündeme getiriliyor. Son olarak jeofizik mühendisi Cemil Acar, bölgede dikkat edilmesi gereken zemin özellikleri ve yapılaşma konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Düzce'nin Jeolojik Yapısı ve Deprem Gerçeği

Düzce, Kuzey Anadolu Fay hattının üzerinde yer alıyor. Bu, şehri deprem riski açısından daha hassas bir konuma getiriyor. Jeofizik Mühendisi Cemil Acar, "Düzce Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde bulunuyor ve bu bölgede depremler sığ bölgelerde meydana geliyor. 8-10 kilometre derinlikte ve aynı uzaklıkta gerçekleşen bu depremler, Düzce'nin gerçeği" şeklinde konuştu. Acar, Düzce'nin tarih boyunca bataklık bir zemin üzerinde kurulduğunu ve zamanla bu bataklıkların kurutulmasıyla yerleşim alanlarının genişlediğini belirtti.

Yüksek Katlı Yapılaşmanın Riskleri

Düzce'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, dikey yapılaşmanın tehlikeleri bir kez daha gündeme geliyor. Acar'a göre, Düzce'de 3 kattan fazla yapılaşma, zemin sıvılaşması riski nedeniyle tehlike arz ediyor. Acar, "Düzce'de dikey değil yatay yapılaşmaya teşvik edilmeli. Hem bir Düzceli, hem de bir mühendis olarak gözlemlediğim üzere, 2-3 katlı binaların büyük çoğunluğu sakinlerini güvende tutuyor. Özellikle 1999 depreminde 2-3 katlı binaların ayakta kaldığını gözlemledik" dedi.

Depremin Vurucu Gücü ve Yapılaşma

1999 depreminin ardından, depremin etkisinin zemin özelliklerine göre değişiklik gösterdiği gözlemlendi. Acar, bu konuda "Depremin vurucu gücü, kayalık zeminlerde 2 iken, alüvyon zeminlerde bu oran 5 katına çıkabiliyor. Dolayısıyla Düzce'de 4-5 katlı bina yapılabilir, ancak bu binaların inşasında gerekli mühendislik maliyetleri karşılanmalı ve uygun zeminlerde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

DÜZCE'DE YENİ İMAR DÜZENLEMESİNE İHTİYAÇ VAR!

Düzce'de yaşanan deprem sonrasında zeminlerin durumu hakkında bilgiler toplandığına dikkat çeken Jeofizik Mühendisi Cemil Acar, “Son 20 yılda birçok veri toplandı. Düzce'de hangi bölgelerin sıvılaşma riski taşıdığını çok iyi biliyoruz. Ancak mevcut imar düzenlemeleri bu verilere göre yapılmıyor. Bilimsel gerçeklerle imar düzenlemeleri arasında uyuşmazlıklar bulunuyor.” dedi.

DÜZCE'NİN SAĞLAM ZEMİNLERİ HANGİ BÖLGELERDE?

Acar, zemin etütleri sonucunda Düzce'de en sağlam bölgelerin Melen ve Uğur Suyunun aktığı bölgeler olduğunu belirtti. “Bu bölgelerde iri çakılların varlığı nedeniyle zemin daha sağlam. Ancak genel olarak bakıldığında Düzce'nin Karaca Deresi, Çavuşlar Mahallesi, Sancaklar, Körpeşler ve Araptçifliği'nde bir sağlam zemin üçgeni oluşmuş durumda. Bu bölgeler, 100 yıllık deprem kayıtlarında daha az hasar görmüşler.” şeklinde konuştu.

DÜZCE'DE HANGİ MAHALLELER RİSK ALTINDA?

Jeofizik mühendisi Acar, Düzce'de riskli olarak değerlendirdiği mahalleleri de sıraladı. “Düzce'nin tarih boyunca değişen akarsu yataklarına bakarak riskli bölgeleri belirleyebiliriz. Cumhuriyet, Çoban, Kiremit Ocağı, Metek ve Cedidiye Mahallesi, deprem durumunda büyük risk altında. Zemin sıvılaşmasının yoğun yaşanacağı bölgeler arasında bu mahalleler öne çıkıyor.” dedi.

1999 ÖNCESİ YAPILARIN YENİDEN ELE ALINMASI GEREKİYOR

1999 depremi öncesi yapılan binaların birçoğunun halen ayakta olduğuna dikkat çeken Acar, bu binaların güncel standartlara uygun olmadığını belirtti. “Bu binalar, bir boksörün ringde üst üste aldığı yumruklar gibi birçok depremi yaşadı. Bu binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Ayrıca vatandaşın alacağı evler için de bir muayene sistemi oluşturulmalı. Yeni bir araba alırken muayene yaptırıyoruz, ancak yüksek maliyetli evler için bu yapılmıyor.” şeklinde konuştu.

Editör: Zeki Ersin Yıldırım