Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan alanda, İzmit Belediyesi tarafından bir çöp dağına dönüştürülen alan, artık ciddi bir çevre sorunu haline gelmiştir. Birinci derece atıkların depolandığı bu alanda, atıkların üstü toprakla örtülmüş olsa da, atıkların altında biriken suların yer altı sularıyla karışması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum, çevre kirliliği ve yer altı su kaynaklarının kirlenme riskini beraberinde getirmektedir. Ancak, bu konuda herhangi bir önlem alınmaması, çevresel etkilerin artmasına ve sorunun daha da büyümesine neden olmaktadır.

İzmit Belediyesi'nin, Karadenizliler Mahallesi'ndeki alanda atık depolama konusunda yeterli önlemleri almadığı ve atıkların çevreye zarar vermesine neden olduğu belirtilmektedir. Birinci derece atıkların depolandığı bu alanda, atıkların kontrolsüz bir şekilde biriktirilmesi ve üstünün toprakla kapatılması, çevresel etkilerin önlenmesi açısından yetersiz kalmaktadır. Atıkların yer altı sularıyla karışması, çevresel kirliliğin artmasına ve su kaynaklarının kirlenme riskinin artmasına neden olmaktadır.

Çöp Dağları Oluştu

İzmit Belediyesi'nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden başka araziler karşılığında elde ettiği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan alan, Birinci Derece Atık Getirme Alanı olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu alanda atık birikimi pandemi dönemi ile birlikte artmış ve çöp dağları oluşmaya başlamıştır. Özellikle Hayvan Pazarının altında bulunan geniş alanın, atıkların getirilmesi için tercih edilmesi, çevresel etkileri artırmıştır.

Bu alanda biriken atıkların, klasik evsel atıklar arasında olmamasına rağmen, İZAYDAŞ gibi lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, atıkların bertaraf edilme sürecinde yaşanan aksaklıklar ve atık birikiminin artması, ciddi bir çevre sorununu beraberinde getirmiştir.

Editör: Berkan Yıldırım