Belsa Plaza, İzmit'in önemli yapılarından biri olarak dikkat çekmekte ve içerisinde İzmit Belediyesi gibi önemli kurumları barındırmaktadır. Ancak, son zamanlarda Belsa Plaza'da yaşanan bir gelişme, hem bina sakinleri hem de İzmit halkı için şaşırtıcı bir duruma yol açtı. İzmit Belediyesi'nin, bulunduğu Belsa Plaza içerisindeki aidat ödemelerini iki ay boyunca gerçekleştirmemesi üzerine, bina yönetimi tarafından alınan bir kararla belediyenin doğal gaz hizmeti kesildi. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İzmit Belediyesi'nin şubat ve mart aylarına ait toplamda 750 bin lira tutarındaki aidat borcunu ödemediğini belirtti. Bu önemli miktardaki borcun ödenmemesi, Belsa Plaza yönetimini zor bir karar almaya itti. Bu kararın alınmasında, bina içerisindeki diğer sakinlerin ve işletmelerin mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılması gerektiği düşüncesi etkili oldu.

750 Bin Lira Aidat Borcu Var

Belsa Plaza, İzmit'in kalbinde yer alan ve çeşitli kurum ve işletmelere ev sahipliği yapan önemli bir yapıdır. Bu yapı içinde faaliyet gösteren İzmit Belediyesi'nin, şubat ve mart aylarına ilişkin aidat ödemelerini yapmamış olması, Belsa Plaza Yönetimi ile belediye arasında ciddi bir anlaşmazlığa yol açtı. Özellikle, toplam 750 bin lira tutarındaki borcun ödenmemesi, yönetimin oldukça radikal bir karar almasına sebep oldu: Belediyenin kullandığı bloğun doğal gazının kesilmesi.

İzmit’te Çöken İstinat Duvarına Yönelik Çalışmalar Başladı İzmit’te Çöken İstinat Duvarına Yönelik Çalışmalar Başladı

Bu karar, İzmit Belediyesi'nin aidat borcunun ödenmemesine yönelik net bir tepki olarak değerlendirilebilir. Belsa yönetiminin, borçların ödenmesi için belediyeye defalarca başvurmuş olmasına rağmen, bu taleplerin karşılıksız kaldığı ve borcun ödenmeye yanaşılmadığı ifade edildi. Doğal gazın kesilmesi, belediye çalışanlarını doğrudan etkileyen ve onları zor bir duruma sokan bir sonuç doğurdu. Gerçekten de, geçmişte de benzer bir durum yaşanmış ve belediye çalışanları, soğuk kış günlerinde yaklaşık 15 gün boyunca doğalgazsız kalmıştı.

Editör: Berkan Yıldırım