Ekonomi

Özvarlık kârlılığı ile öne çıkan şirketler

  • Özvarlık kârlılığı, işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kâr elde ettiklerini, yani her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kâr yaratıldığını göstermektedir.  Önemli bir gösterge olan özvarlık kârlılığı, yönetim performansı için de kriter teşkil etmektedir. Yüksek ve istikrarlı özvarlık kârlılığına sahip şirketlerin başarılı bir yönetim ve iş modeline sahip oldukları görülmektedir. Güçlü kâr rakamları neticesinde yıllar itibariyle büyüyen özvarlıklar güçlü bir finansal ve mali görünüm ortaya koymaktadır.  İstikrarlı ve yüksek özvarlık kârlılığına sahip şirketlerin Borsa İstanbul’da diğer şirketlere kıyasla pozitif fiyatlamaya konu oldukları görülmektedir. Böyle şirketlere orta – uzun vadeli yatırım yapan yatırımcıların, geçmiş dönemler göz önünde alındığında Borsa İstanbul Endeksleri’nden daha fazla getiri elde ettikleri görülmektedir.
  • Özvarlık kârlılığının bulunması gereken seviyeler ile ilgili genel bir ortalama vermek çok mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bir şirketin sahip olduğu özvarlık kârlılığını aynı sektörde yer alan diğer şirketler ile kıyaslamak ve sektör ortalamalarını dikkate almak daha faydalı olacaktır. Yine de burada şirketlerin özvarlık kârlılığına bakarken, şirketlerin özvarlık kârlılığının en azından piyasadaki risksiz faiz oranının üzerine belirli bir risk primi eklemek suretiyle hesaplanan değerin üzerinde olması arzu edilir.
  • Yaptığımız çalışmada, BIST-Tüm’de yer alan şirketlerin son 5 yıldaki özvarlık kârlılıkları çekilmiş ve ortalaması alınmıştır. Son 5 yıldaki ortalama özvarlık kârlılığının standart sapması ve sharpe oranı hesaplanmıştır. Özvarlık kârlılığı mevcut yıllık enflasyon oranının üzerinde olan, sharpe oranı 2’nin üzerinde bulunan ve özvarlık kârlılığı istikrarlı bir seyir izleyen şirketler tespit edilmiştir. Bu şirketler içinden özvarlık kârlılığı yıllar itibariyle güçlü olan, 2020/09 döneminde özvarlık kârlılığı artış kaydeden ve PD/DD çarpanı açısından son 5 yıl ortalamasının altında yer alan şirketler seçilmiş ve şirketlerin tarihsel getirileri raporun içerisinde sunulmuştur. 
  • Bültenimizde yer alan şirketler orta – uzun vadeli bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Bültenimizde yer alan hisselerde kısa vadede yaşanan gelişmelere ve haber akışlarına bağlı olarak negatif bir seyir söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Hisselerin orta – uzun vadede BIST-100 Endeksi’nin getirisinin üzerinde bir getiri elde etmesi beklenmektedir.

 

Detaylı rapor ve Raporun tamamı için tıklayın; (Gedik Yatırım) 

 

Çıkarılan ve Eklenen Hisseler

2020/06 dönemine göre hazırladığımız raporda yer alan ancak güncel raporda yer almayan şirketler ile rapor dönemi itibariyle eklenen şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020/09 döneminde özvarlık kârlılığı son 5 yıllık ortalama özvarlık kârlılığı oranının üzerinde ise yeşil; altında ise kırmızı renk ile gösterilmiştir. 11.11.2020 tarihi itibariyle mevcut PD/DD çarpanı, son 5 yıldaki ortalama PD/DD çarpanının altında ise yeşil; üzerinde ise geçmiş ortalamalarına göre yüksek olanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. PD/DD değeri kırmızı renkle gösterilmiş olmasına rağmen tabloda yer alan şirketler özvarlık karlılığı artan şirketler olduğu için primli ibaresini kullanmanın yanlış olacağını düşünüyoruz.

1. Her iki sütunda da yeşil renk ile gösterilen oranlara sahip şirketler, özvarlık karlılığı geçmiş ortalamasının üzerine çıkmış olmasına rağmen PD/DD rasyosu geçmiş ortalamalarına göre düşük seyreden şirketleri göstermektedir. Bu durum şirketlerin karlılığının artmış olmasına karşın bunun fiyatlara yansımadığının bir göstergesidir. Bu şirketler, gelecek projeksiyonlarında önemli bir değişim olmadığı sürece hisse fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin yüksek olacağı düşünülen şirketlerdir. Bu şirketler tabloda koyu renkli olarak gösterilmiştir.

2. PD/DD değeri kırmızı renkle gösterilmiş olmasına rağmen tabloda yer alan şirketler özvarlık karlılığı artan şirketler olduğu için primli ibaresini kullanmanın yanlış olacağını düşünüyoruz. Dikkat edilecek olur ise bu şirketlerin PD/DD rasyosunda sınırlı bir artış olmasına karşın, bu artışın özvarlık karlılığındaki artış ile fazlasıyla dengelendiği görülmektedir. Bu nedenle bu şirketler, mevcutta da fırsat sunmakla birlikte, özellikle konjonktürel dalgalanmalarda daha cazip fırsatlar oluşturabilirler. Bu şirketler tabloda bordo renkli olarak gösterilmiştir.

3. Özvarlık karlılığı geçmiş yıllar ortalamalarına göre sınırlı bir gerileme gösteren buna karşın PD/DD rasyosu bu düşüşten daha fazlasını fiyatlayan şirketler. Bu şirketlerin özvarlık karlılıkları dengeli bir şekilde seyrederken düşen değerlemeler bu hisseleri cazip hale getirmektedir. İlerleyen dönemlerde özvarlık karlılığındaki bu düşüşlerin durması ya da trendin tekrar tersine dönmesi bu hisselerdeki fırsatları artırabilir. Bu şirketler tabloda mavi renkli olarak gösterilmiştir.

Yukarıdaki tabloda yer alan şirketler orta – uzun vadeli bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Tabloda yer alan hisselerde kısa vadede yaşanan gelişmelere ve haber akışlarına bağlı olarak negatif bir seyir söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Tablodaki hisselerin orta – uzun vadede BIST-100 Endeksi’nin getirisinin üzerinde bir getiri elde etmesi beklenmektedir.

*Önceki çalışmanın yapıldığı tarih olan 03.09.2020 ile yeni çalışmanın tarihi olan 11.11.2020 tarihleri arasındaki getiriyi göstermektedir. Son iki sütunda ise 03.09.2020 sonrasındaki en yüksek ve en düşük değerlere göre getiriler paylaşılmıştır. Yaklaşık 2,5 aylık sürede BIST-100 Endeksi’nin getirisi %18,8 olarak gerçekleşirken, raporumuzda yer alan hisselerin ortalama getirisi %18,7 olarak endeks getirisine paralel gerçekleşmiştir. En yüksek değere göre ise hisselerin ortalama getirisi %30,9 oranındadır.

** SODA ve ANACM hisselerinin yer alan getirisi SISE altında birleşmesi sebebiyle 01.10.2020 tarihine kadarki getiriyi göstermektedir. Bu sebeple tabloda SISE hissesinin de 03.09.2020 – 11.11.2020 tarihleri arasında SISE hissesinin getirisine yer verilmiştir.

Detaylı rapor ve Raporun tamamı için tıklayın; (Gedik Yatırım) 

Kaynak Gedik Yatırım
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu